ПЕНООБРАЗУВАТЕЛИ

 

Протеинови пенообразуватели

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – ЩАМЕКС – FOAMOUSSE 3%

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – ЩАМЕКС – FOAMOUSSE FFFP 3%

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – ЩАМЕКС – FOAMOUSSE OMEGA

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – ЩАМЕКС – FOAMOUSSE 6%

ПЕНОБРАЗУВАТЕЛ – ЩАМЕКС – FOAMOUSSE FFFP 6%

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – ЩАМЕКС – FLUOR- FOAMOUSSE

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – ЩАМЕКС – FOAMOUSSE – FFFP/AR

Синтетични пенообразуватели

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – ЩАМЕКС F-6

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – ЩАМЕКС – F-25

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – ЩАМЕКС – MOUSSOL – APS

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – ЩАМЕКС – F-15 – AFFF 3%

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – ЩАМЕКС – К

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – ЩАМЕКС – MOUSSOL – APS F-5 – F-25

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – ЩАМЕКС – F-20

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – ЩАМЕКС – КЛАС А