ЗАДЪЛЖАВАЩИ ЗНАЦИ

ЗАБЕЛЕЖКА:

Л – стикер (PVC фолио)
М – Алуминева или PVC подложка
Всички знаци за аварийни изходи и противопожарно оборудване се изработват и от фосфоресциращо фолио
М78, М79 – пицинкована ламарина, прахово боядисана или PVC подложка
ЕЛ1-ЕЛ29, Б1, Б2 – PVC подложка