ИНЖЕНЕРИНГ

• проектиране, изграждане и обслужване на спринклерни системи
• газови гасителни системи – PROINERT®,  ECARO-25®, FM-200®, Fireraser®, Novec™ 1230, NAF s 125, Argonite, IG55
• проектиране и изпълнение на огнезащита на метални и дървени конструкции
• защита за трудногоримост на текстилни материали.
• проектиране, доставка, монтаж и обслужване на kонвенционални и aдресируеми Пожароизвестителни системи