НОВИНИ

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 12.08.2021 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.0893316-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Безвъзмездната помощ е в размер на 50 000 лвот които 100% европейско финансиране. Целта на проекта е да бъде осигурен оперативен капитал за фирма „Файер Инженеринг ЕООД, чрез които ще успеем по-лесно да преодолеем недостига на средства настъпил в резултат на намалелите приходи като резултат от COVID-19. Проектът ще продължи 3 месеца. Резултатите, които ще постигнем са свързани с подобряване на нашата ликвидност и осигуряването на допълнително средства, с които да продължим да осъществяваме основната си дейност.