СЕРВИЗ

“ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, извършва техническо обслужване, ремонт и зареждане на всички видове носими и возими пожарогасители. Разполага със собствена сервизна база, оборудвана с най-съвременни технически средства за обслужване на носими и возими пожарогасители.
1. Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации
Пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации се нуждаят от абонаментно сервизно обслужване, съгласно Наредба 8121з – 647. При извършения сервиз фирмата ни издава необходимите документи, гарантиращи изправността и работата на инсталациите.

2. Пожарогасители
Съгласно БДС ISO 11602-2:2000 всички видове пожарогасители подлежат на ежегодно сервизно обслужване. Фирмата разполага с квалифициран персонал, преминал през задължителен курс на обучение и необходимата професионална техника за извършване на техническо обслужване на пожарогасители.

R
Машина /затворена система/ за зареждане на прахови пожарогасители
R
Стенд за зареждане на патрони за прахови пожарогасители
R
Уред за проверка състоянието на цилиндрите на пожарогасителите
R
Система за хидростатични изпитания с помпа до 650atm
R
Стенд за стабилно захващане на прахови пожарогасители
R
Стенд за стабилно захващане на въгледвуокисни пожарогасители
R
Стенд за изпитване на глава командна на пожарогасители с патрон
R
Пълначна станция за СО2 пожарогасители
R
Устройство за изпитване на предпазни клапани на пожарогасители с патрон
R
Устройство за измерване на хода на затвора при пожарогасители с патрон
R
Средства за измерване на маса и налягане – везни и манометри
R
Бутилки с инертни газове с регулатор за налягането
R
Електрически двигател с турбина за изсушаване вътрешната страна на бутилките
R
Комплект ключове за развиване и навиване на вентилите и накрайниците
R
Специализирани инструменти за разглобяване и сглобяване на прахови и въгледвуокисни пожарогасители