Адресируема пожароизвестителна централа FS 6000

Описание:

Пожароизвестителната система FS 6000 е предназначена за ранно откриване на пожар, с указване на точното място на събитието по адреса на сработилия детектор. Предназначена е за средни и големи обекти (училища, библиотеки, хотели, административни сгради) и може да обработи само за няколко секунди сигналите от над 2000 пожароизвестителя. Използването на съвременни технологични решения осигурява висока надеждност и прецизност в противопожарната защита.

Системата е потребителски ориентирана и предоставя големи възможности за настройка, тестване и анализ. Чрез диалоговите менюта на централата могат да се задават и променят основните параметри и логическата конфигурация на пожароизвестителната система, което дава възможност за настройка според особеностите на обекта.

 

 

Основни компоненти на система FS 6000 са:

 

 

– адресируема централа FS 6000
– адресируеми пожароизвестители 6110L, 6120L, 6130L, 6120&6130L, 6150
– адресируем адаптер 6201L за включване на конвенционални пожароизвестители в състава на системата
– изолатор на късо съсединение 6202L
– стандартно оборудване за сигнализация (сирени, звънци, светлинни сигнализатори)

Централата FS6000 е изградена на модулен принцип. Базовата конфигурация е с един линеен модул, който управлява 4 пожароизвестителни линии. Всяка линия може работи самостоятелно или двойка линии да бъдат обединени в контур. Максималната конфигурация е 16 линии или 8 контура. Всяка линия или контур обслужва до 127 адресни точки (адресируеми пожароизвестители или адаптери). Централата следи състоянията (нормално, пожар, повреда) на адресните точки и ги изобразява на светодиодната индикация и течно кристалния дисплей.

Комуникацията между централата и адресните точки се осъществява по двупроводна линия и използва специализиран протокол. Предвидена е защита против погрешни аларми чрез няколко кратна проверка на сработилите детектори. Електромагнитните смущения в линиите се филтрират чрез апаратни и програмни средства.

Управлението, програмирането и сигнализацията се осъществява от лицев панел на централата, снабден със светодиодна индикация, течно кристален дисплей и клавиатура. Възможност за избор на езика за работа на централата.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

 

Брой на линейните модули в базов вариант                                                                         1

Максимален брой линейни модули                                                                                         4

Брой пожароизвестителни линии (контури) в модул                                                       4(2)

Максимален брой адреси в линия (контур)                                                                         127

Максимално съпротивление на двупроводния пожароизвестителен шлейф         40Ω

Изходно съпротивление                                                                                                          20Ω

 

 

ИЗХОДИ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА:

 

Тип отворен колектор 30V/0.3A                                                                          8

Релейни безпотенциални, превключващи 250V/8A                                    10

Контролирани, релейни, потенциални (23-35) V                                           2

 

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 

 

Светлинна индикация за режим Разузнаване                                               Зелена

Светлинна индикация за режим Нощ                                                              Червена

Течно-кристален дисплей с общо предназначение                                     4х20

Вградена звукова сигнализация при пожар                                                   Двутонална

Вградена звукова сигнализация при повреда                                                Еднотонална, прекъсната

Вграден часовник за астрономическо време

 

 

 

Набор от тестови режими и възможност за настройка:

 

 

 

Енергонезависим архив на събития, регистрирани от централата,

съдържащ тип, дата и час на настъпването                                                        200 събития

Интерфейс за комуникация с външни устройства                                              RS-232

 

ТОКОЗАХРАНВАНЕ:

Мрежово                                                                                                          220V/50Hz

Акумулаторна батерия                                                                                24V/7Ah

Консумация на батерията                                                                          < 400mA

ГАБАРИТИ                                                                                                      360х490х110 мм

МАСА БЕЗ АКУМУЛАТОРИ                                                                           10кг