Адресируем ръчен пожароизвестител 6150

Описание:

Ръчен пожароизвестител адресируем тип FD6150 отговаря на изискванията на европейски стандарт EN54-11 за ръчен пожароизвестител тип А.
Предвидена е възможност за тест чрез специален ключ. Токът в алармено състояние се избира от потребителя.
Задействането на пожароизвестителя е съпроводено със запалване на червен светодиод.