Евакуационна лампа – FT07

 

Спецификация:

■ Евакуационната лампа е предназначена за визуално светлинно обозначаване на посоката и  изходите за евакуация в хотели, търговски  комплекси, обществени, административни и  производствени сгради при отпадане на електрозахранването и в бедствени ситуации (пожар).

■ Евакуационните осветители гарантират безопасността на хората в обществените сгради. Техният опростен дизайн дава възможност за бърз монтаж и лесна поддръжка. Произведен е на базата на  LED технология, SMD компоненти  и класически дизайн.

■ Благодарение на използваните светодиоди в stand-by режим, осветителите се отличават с ниска консумация на електрическа енергия, като по този начин допринасят за енергоефективността на цялата сграда.

■ Включвайки се автоматично в случай на отпадане на захранването, осветителите предлагат

■ ясно обозначаване на аварийните изходи

■ безопасно евакуиране на хората извън сградата

■ допълнително осветление в продължение на един до три часа