Изолатор четворен 6202-4

Описание:
 
6202-4 Изолатор четворен– прекъсва (изолира) участъка от линията (контура), в който има късо съединение.
По този начин пожароизвестителите, които не са в точи участък продължават да работят.
При отстраняване на късото съединение изолаторът автоматично преминава в неактивно състояние.