Конвенционална централа – K3000

Серията К3000 Конвенционални Пожароизвестителни Контролни Панели се предлага във варианти с 12 и повече известителни зони, предоставяйки пълния набор от възможности, характерни за конвенционален пожароизвестителен панел.
*Отговарят на изискванията на BS5839:Част 4: 1988
*12 – 48 зони стандартно (повече зони – при запитване)
*Изходи – общи за аларма и повреда
*Гарантирана непрекъснатост на линията дори и при демонтиран автоматичен известител
*Remote signal contact and isolate „one man” тест по зони
*Избор на зона при работа с взривозащитени устройства
*Зонови изходи със сухи контакти
*Възможност за изолиране на зоната
*Съвместим с повечето конвенционални детектори
*Възможност за включване на допълнителни звукови платки за втора степен на аларма