Огнезащитна система за дървени повърхности PV33

Обща информация

Aithon PV33 е система от огнезащитна боя и финишно покритие за масивно дърво или дървесни плоскости. Покритията са производство на фирма Aithon Ricerchi – Италия и има следните класификации:
– Клас по реакция на огън В-s1 d0 съгласно EN 13501-1
– Клас на устойчивост на огън R15, R30, R45 e R60 съгласно ENV 13381-7 и EN 13501-2+А2:2009 за носещи греди, колони, подови и стенни плоскости.
Огнезащитната система РV33 е разрешена за използване в Република България със Становище за допустимост № ПО-Н-Д-58/2012г. и Становище за допустимост № ПО-Н-Д-52/13.11.2013.

Предназначение

Системата може да се използва за защита на масивно дърво или дървесни плоскости с клас не по-нисък от D, с минимална плътност 390 кг/м3 и минимална дебелина 10 мм., вкл. ламперии.
Системата може да се използва за защита на детайли и конструктивни елементи от дърво, експлоатирани в интериорна или екстериорна среда с повишена пожароопастност.