Огнезащитна система за дървени подове Aithon L30Р

Обща информация

Aithon L30Р е система от огнезащитен импрегнатор и финишно покритие за подове от масивно дърво. Покритията са производство на фирма Aithon Ricerchi – Италия и системата е класифицирана в клас по реакция на огън Сfl- s1 с Класификационен протокол № 13/RC-05 от 19.03.2013г. съгласно EN 13501-1/2007.
Съгласно Окръжно на ГД ПБЗН реакцията на огън за подове се доказва с Класификационен протокол и не е необходимо издаване на становище за допустимост.

Предназначение

Системата може да се използва за защита на подове от масивно дърво или дървен паркет с клас не по-нисък от D, с минимална плътност 630 кг/м3 и минимална дебелина 18 мм., положени върху основа с клас не по-нисък от D, залепени с всички видове лепила.
Системата от продукти може да се използва за защита на подове от дърво, експлоатирани в интериорна среда с повишена пожароопастност.