Огнезащитна система за стоманени конструкции А90

Обща информация

А90 е огнезащитна набъбваща боя за стоманени конструктивни елементи.
Покритието е производство на фирма Aithon Ricerchi – Италия и е сертифицирано за огнеустойчивост до 120 минути за натоварени греди и колони типове I, Н, правоъгълни и кръгли кухи сечения.
Огнезащитната боя А90 е разрешена за използване в Република България със Становище за допустимост рег.№ ПО-Н-Д-95/02.07.2010 г. на НСПАБ при МВР и Становище рег.№ ПО-Н-Д-41/30.07.2013 г на ГД ПБЗН при МВР.

Предназначение

Боята е предназначена за нанасяне върху предварително грундирани носещи стоманени конструкции /колони, греди/, експлоатирани в среда с повишена пожароопастност. Могат да се защитават както вътрешни, така и външни повърхности.