Огнепреградител 2″

Описание:

Огнепреградителят е предназначен за монтиране на дихателните тръби (отдушници) на резервоари за светли нефтопродукти с обем до 50 куб.м.

Габаритни размери:

дължина – min. 470 mm.
ширина – 118 mm

Присъединителни размери:

G 2″ (БДС 2000 – 80)
Ширина на хлабината – max 0,6 mm.
Дължина на хлабината – 40 мм.
Пробно хидравлично налягане – 0,035 МРа
Маса – 7,7 кг.