Основи серия 3000

Описание:
 

3000 – стандартна основа. Използва се при работа с централи,

при които повреда свален пожароизвестител ще бъде сигнализирана като повреда прекъсване на линия.

3000D – Основа с диод. Позволява централата да различи повреда свален пожароизвестител от повреда прекъсване на линия.

3000R – Oснова с релеен изход. Използва се в системи при които е необходимо

сработилият пожароизвестител да задейства допълнително устройство през релеен контакт.

3000DR – Основа с шотки диод и резистор. Използва се в системи, при които сработилият пожароизвестител

трябва допълнително да увеличи тока в линията. Позволява централата да различи повреда свален пожароизвестител от повреда прекъсване на линия.