Пожарен шланг с диаметър ø110 мм/8bar/16bar

Характеристика:

Пожарен шланг с машинно вързан със съединители тип „ Щорц”, работно налягане 8bar/16bar, дължина 20м.

Сертификат:

EN 14540