Пожарна каска CE EN 397 – CAT. III

 

Харектеристики:

■ CE маркировка според директива за ЛПС 89/686
■ Изпитана според EN443:2008, тип B
■ Допълнителни изисквания (в зависимост от модела)
– Много ниски температури (-30°C)
– Химически продукти (C)
– Удължена защитна зона (3b)
– Повърхностна електроизолация (E3)
■ Лицев щит според EN 14458:2004
– Оптичен клас 2 за употреба при продължителни операции
– Висока устойчивост на удари, лъчиста топлина, пламък и химически продукти

 

Спесификации:

 

 

■ Корпус : Високотемпературен полиамид
■ Ударо-абсорбиращо уплътнение : полиуретан с вълна / слой арамид
■ Околожка и подбрадник : ленти арамид, кожа, полиамид, поликарбонат
■ Свръзки (маска за ВДА и аксесоари) : поликарбонат / полиамид
регулация в 3 позиции за маската за ВДА
■ Протектори за врат/шия : огнеустойчива вълна, номекс, алуминизирана
материя (изпитана според EN469).

 

Приложение

 

Гасене на пожари в сгради и други постройки, защита срещу огън, топлина, падащи
предмети, дим/пари, части от химически продукти и разтопени метали, и др.