Пожарогасителни инсталации с CO2

Фирма “Файер Инженеринг” ЕООД предлага пожарогасителни системи с въглероден двуокис /CO2/.

Въглеродният двуокис:

 

■ гаси пожар, горящ вертикално или хоризонтално

■ бързото преместване

■ бързо се разпространява и прониква в преградите и тесните пролуки за да достигне до най-недостъпните и скрити опасни райони

Системата отговаря на строги критерии, необходими за гасителни агенти използвани за гасене на обитаеми зони.

 

Качества:

 

C02 – бърз и ефективен

Пожарогасителните системи под налягане използват големи отвори на изпускателните клапани, позволявайки по-големи показатели на потока да бъдат постигнати. Това действа бързо в първите критически секунди на пожар, когато бързото действие може да означава различие между незначителна неприятност и бедствие. Това действа автоматично 365 дни в годината.

C02 – ниска себестойност

Въглеродния двуокис е стандартен комерсиален продукт с много други употреби и е достъпен навсякъде по света. Поради неговото универсално ползване, то може да бъде добивано много евтино и това е важно съображение при необходимото честото презареждане на складовите контейнери в системи с локално приложение, където пожара е често срещано явление.

 

Гъвкав дизайн:

 

Голямото разнообразие компоненти предлагани от фирма “Файер Инженеринг” ЕООД, позволяват системите да бъдат пригодени според индивидуалните изисквания на клиентите. Системата може да бъде управлявана ръчно или автоматично. Автоматичния контрол може да бъде постигнат механично, пневматично или електронно или с която и да е комбинация за да отговаря на условията на обекта. Аудио и визуални индикации за управление на системата могат да бъдат осигурени и оборудването автоматично да затвори горивните клапани, пожарни врати, механически или електрически устройства.

 

Преимущества

 

■ Автоматично опериране без освобождаване на външен източник на енергия

■ Всички опериращи части са напълно приложени

■ Без спад в теглото

■ Всички жизненоважни части могат да бъдат лесно тествани без да се налага разглобяване

■ Съдържанието на може да бъде проверено без да се налага разглобяване (чрез продължителен преглед на теглото)

 

Приложения

 

■ Места за съхранение на възпламеняващи се течности

■ Резервоари за гасене/изпускателни канали за дим

■ Кабини за боядисване

■ Електрическа апаратура/подстанци