Пожарогасителни инсталации с FM 200

FM-200

Използва се при охрана на компютърни зали, сървъри и бързо разширяващия се в момента телекомуникационен пазар. Неговата ниска гасителна концентрация от 7% на единица обем за рискове от Клас А, високото му ниво на безопасност за персонала и липсата на токсичност са характеристиките, които правят FM-200 една привлекателна опция.

Изисква се много малко цилиндрично пространство за съхранение, което може да се окаже много важен фактор при обекти в центъра на града, където подовата площ е изключително скъпа.

Най-важният факт в полза на FM-200 е, че той извършва повечето функции на другите газови гасителни съоръжения по отношение на скорост на реагиране при пожар: FM-200 е ефективен до 10 сек. след първоначалното пускане. FM-200 има някои значителни предимства в сравнение с алтернативните агенти. Бързото време за изпускане означава, че пламъкът бързо се задушава и гаси. Количеството на щетите, токсичният ефект и разградените продукти от горенето са сведени до минимум. Изискваното пространството за съхранение е много малко в сравнение с алтернативните агенти. Процентният фактор за безопасност между концентрацията и нивата на токсичност е с най-голямото съотношение в сравнение с която и да е фиксирана ПГИ и доста надвишава Халон 1301.

 

Характеристики на FM-200

 

* FM-200 (HFC-227ea) е чист газов агент без съдържание на частици или мазни остатъци. Той е произведен според инструкциите на ISO 9002, което гарантира чистотата на продукта.
* FM-200 не оставя остатъци или мазни наслагвания по деликатните електронни съоръжения и може да бъде премахнат от защитеното пространство чрез вентилация.
* FM-200 е топло и химично устойчив, но без дългия атмосферен живот на другите заместители на базата на халон. Атмосферният живот на FM-200 е определен на 36,5 години. Американската EPA не счита FM-200 за вещество с дълъг живот и като такова няма ограничения за неговото използване.

Настоящото разбиране за действието на FM-200 е, че 80% от неговата ефективност се постига чрез абсорбиране на топлината и 20% чрез директни химически средства (действие на флуорния радикал върху верижната реакция на пламъка).

 

Предимства на гасене с FM-200

 

* Ниската концентрация на FM-200 означава по-малка видима мъглявост и минимален риск за персонала.
* Малкото количество на изпуснат агент намалява възможността от свръхналягане в защитения район.
* Максимална безопасност за работещите поради ниската токсичност.
* FM-200 е най-ефективен, когато се използва с автоматична детекция, за максимално бързото му вкарване в употреба.
* Възможност за предпазване от повторно възпламеняване, докато се поддържат нивата на концентрация.

 

Приложение

 

■ Авиационни съоръжения

■ Търговски и военноморски съдове

■ Сървърни помещения

■ Високо технологични военни системи

■ Електронно изчислителни центрове за обработка на данни

■ Медицински съоръжения

■ Музеи

■ Офшорни платформи

■ Телекомуникационни помещения

FM-200 се съхранява като втечнен компресиран газ и се изпуска в защитените помещения като пара. Съхранява се в сертифицирани контейнери при силно налягане до 25 бара чрез сух нитроген.