Противопожарно одеало – тежък тип 1.50 x 1.50

Фирма “Файер Инженеринг” ЕООД предлага на българския пазар пожарни одеала тежък тип с размери 1.5 х 1.5м.

Пожарните одеала притежават разрешение за гасителна ефективност  – ПО-ГЕ-30/10.04.2013г.