Пoжарен хидрант – подземен

Фирма “Файер Инженеринг” ЕООД предлага подземни хидранти – комплект с пета и гърне.

 

Характеристика:

Хидрантът е устройство за свързване с водопроводна тръба или пожарен шланг за гасене на пожари, миене, поливане и др.

Подземният хидрант служи като спирателен орган.

Предназначен е за захранване с вода чрез два изхода на противопожарни, хидромелиоративни или др. водни съоръжения за
налягане до PN 16 кг / кв.см и температура Т = 60.

Хидрантът е с автоматично изпразване за защита от замръзване на водата.

Изделието се монтира вертикално с горно разположение на изходите за прикачване.