Спринклерни инсталации

Принцип на работа

Използва се система от тръби, пълни с вода под налягане. От изключителна важност за функционирането им е доброто водоснабдяване в защитаваната зона, за да се осигури необходимото налягане и скорост на водния поток през тръбите, към които са свързани спринклерите. Затворените чувствителни на топлина автоматични спринклери индикират появата на пожара. Когато един или повече от автоматичните спринклери е изложен на топлинно въздействие, той се активира, позволявайки на водата да изтече. Когато водата потече през системата се активира аларма и индикира, че системата е в процес на работа.

Механизъм

Механизмът на топлопредаване управлява всички етапи на горивния процес, от появата на пожара до потушаването му. Затопленият от пожара въздух се придвижва към горната част на помещението и чрез кондукция загрява чувствителния на топлина елемент в спринклера. Когато температурата на загряване на този елемент достигне зададената работна температура в инсталацията, спринклерът се активира. Изключително важно е да се изчисли процесът на топлопредаване, за да се определи параметърът термичната чувствителност на спринклера, който дефинира бързината на реакция на термочувствителния елемент в спринклера и е един от най-важните параметри за безопасност при изчисляването на спринклерни пожарогасителни инсталации. Всеки спринклер се активира независимо един от друг, когато чувствителния елемент отчете, че определеното ниво на загряване е достигнато.

 

Принципи, които трябва да се спазват при инсталиране на спринклерната система

Преди инсталирането на всяка спринклерна система задължително се определя степента на опасност от възникване на пожар и се изчислява параметъра водна плътност, която определя количеството вода, необходимо за защитата на 1 кв. м. подова площ от опасната зона. Една от най-важните стъпки, осигуряващи успешната работа на спринклерната система е също така и изборът на подходящи разпръскващи дюзи. Поради многообразието от характеристики, включващи начин на изпускане, скорост на изпускане, разстояние на разпръскване е необходимо изборът на дюзи да се извършва от висококвалифицирани професионалисти, с каквито фирма “Файер Инженеринг” ЕООД разполага.

Общо устройство и принцип на работа

Всички пожарогасители се състоят от гасително вещество, метална бутилка за съхранението му, изтласкващ газ, вентил с предпазен клапан, манометър(за пожарогасителите от типа Н), маркуч или пистолет за насочване на струята, етикет по образец на БДС EN3, пломба и аксесоари.Пожарогасителите работят на принципа на изтласкване на гасителното вещество към огнището на пожара под въздействието на изтласкващия газ.

Инсталиране на спринклерните системи

Водните спринклерни системи могат да бъдат инсталиране навсякъде, където няма опасност от замръзване на водата в тръбопроводната мрежа. За неотопляеми помещения, където околната температура е много ниска се използват т.нар. „сухи” спринклерни системи. При тях тръбите са пълни с въздух под налягане. За да се предотврати навлизането на вода в тръбите се използват контролни клапи, които са изложени на въздействието на въздушното налягане като противодействие на водното налягане от водоснабдителната мрежа. Когато автоматичните спринклери са изложени на топлинно въздействие, те се активират, изпускайки въздуха. Промяната на въздушното налягане активира контролната клапа и водата навлиза в тръбната система. Тъй като разпръскването на водата, необходима за потушаване на пожара става след изпускане на въздуха, сухите спринклерни системи са по-малко ефективни в първоначалния етап от възникване на пожара в сравнение с водните спринклерни системи.

 

Бързо потушаване на пожара

 

Спринклерните пожарогасителни системи защитават имуществото и хората от вредното въздействие на пожара. Те потушават пожара по такъв начин, че не причиняват вреда на хората и им позволяват да напуснат безвредно опасната зона. Спринклерните инсталации изпускат около 90 литра вода за минута, благодарение на което причиняват значително по-малко щети в сравнение с обикновените пожарни табла, които изпускат около 900 литра вода за минута. Освен това спринклерните системи реагират веднага, докато при използването на обикновените противопожарни съоръжения са необходими средно 8 минути, за да се достигне до мястото на инцидента. Това забавяне може да е причина за значителни щети от пожара, разрастването на пожара, както и необходимостта от повече вода за потушаването му.

Фирма “Файер Инженеринг” ЕООД проектира, изгражда и поддържа спринклерни системи повече от 5 години на българския пазар.