Съединител тип Щорц – капачка ф52мм

ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО:

Щорцовият съединител – капачка е предназначен да затваря и предпазва отворите всички на противопожарни технически
средства, когато не се използват.

Материал:

Алуминиева отливка