Трипътен разклонител FT0001

ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО :

Трипътният разклонител служи за разделяне на водния поток от линия В-75 на два потока С-52 и един В-75. На трите изхода на трипътния разклонител са монтирани сферични кранове, управлявани с дръжки, с възможност за регулиране на потока през съответния изход или затварянето му.

Материал:

Отливка от леки метали.

Материал на съединителите:

Отливка от алуминий.