Трипътен разклонител

ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО :

Трипътният разклонител служи за разделяне на водния поток от линия В-75 на два потока С-52 и един В-75. На трите изхода на трипътния разклонител са монтирани кранове, управлявани с врътки с възможност за регулиране на потока през съответния изход или затварянето му.

    Материал:

Oтливка от леки метали.

Материал на съединителите:

Oтливка от алуминий.