АВТОКОМПЛЕКТИ

 

Автокомплект с 1кг прахов пожарогасител “ТОРНАДО”

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

1.Пожарогасител прахов 1 кг./със стойка за МПС/, със „СЕ” маркировка на тялото и на главата/с предпазен клапан/,съгласно изискванията на Европейския съюз и „Наредба за съществените изисквания на съоръженията под налягане”. Пожарогасителят притежава сертификат за съответствие с EN3 част 6-9 „Носими пожарогасители” и Декларация за съответствие с „Наредба за съществените изисквания на съоръженията под налягане”.

2.Автоаптечка,оборудвана съгласно изискванията на Наредба 1 от 20.02.2008 г. на МЗ, със „СЕ” маркировка,съгласно изискванията на Европейския съюз.

3.Автотриъгълник в PVC кутия,отговаря на изискванията на европейски стандарт ECE  R27.

4.Торбичка прозрачна, изработена от PVC материя с необходимата здравина, товароносимост и устойчивост на протриване.

Забележка: Автокомплектът може да бъде оборудван с 2кг. прахов пожарогасител.


Автокомплект с 1кг прахов пожарогасител