ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Пожарна техника и пожарогасители

ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Професионализъм, Коректност, Качество

ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Противопожарна техника

ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

За Вашата сигурност и безопасност

ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Пожарна техника и пожарогасители

Файер Инженеринг

„ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е фирма, основана в гр. Казанлък през 2000 г., специализирана в противопожарната безопасност.
Разполагаме с модерна техническа база със съвременна екипировка и технически средства. Собственият транспорт осигурява навременната доставка на продуктите в предвидените срокове.
Квалифицираният ни екип насочва всички свои усилия да удовлетвори постоянно нарастващите пазарни изисквания и да работи върху подобряване на качеството на асортимента от продукти и услуги без да допускаме компромис с изискванията на българските и европейски стандарти. „ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е развиваща се бързо частна фирма, която постоянно печели нови клиенти, като не отстъпва от принципите на високия професионализъм, качество и коректност.

Офис
R
Продажба на противопожарна техника
R
Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, пожарни кранове, съгласно действащите стандарти
R
Проектиране, доставка, монтаж и обслужване на адресируеми и конвенционални пожароизвестителни инсталации
R
Проектиране, доставка, монтаж и обслужване на пожарогасителни системи – спринклерни, дренчерни, газови и прахови
R
Проектиране, изграждане и обслужване на димни люкове
R
Доставка и монтаж на противопожарни табла
R
Огнезащита на метални и дървени конструкции, защита за трудногоримост на текстилни материали
R
Доставка на пенообразуватели
R
Консултантска, техническа дейност, изготвяне на неоходимата документация и схеми за евакуация по Пожарна и Аварийна безопасност за въвеждане на обектите в експлоатация
R
Изработване на стикери и табели по противопожарна безопасност и охрана на труда
R
Доставка, монтаж и тестване на евакуационно осветление
16 години професионализъм, качество и коректност
Модерна материално-техническа база и екипировка
Висококвалифициран персонал винаги на Вашите услуги

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

УСЛУГИ

Продажба

Предлагаме пълния регистър от пожарна техника, необходима за безопасността – пожарни врати, противопожарни сигнализации, осветление, противопожарни схеми и др. Файер Инженеринг разполага и с цялата гама от основните активни устройства – пожарогасители – в различните им варианти – прахови пожарогасители, пожарогасители с въглероден диоксид, както и водни и водопомпени пожарогасители. Различните видове пожарогасители се разграничават според вида на горимия материал, за който са предназначени. Съобразени са със стандартите на България и Европейския съюз.

Инженеринг

Ще Ви осигурим пълния комплект услуги по пожарното обезопасяване на Вашата сграда. Проектираме разположението на пожарогасителната система и предвиждаме целия набор от пожарна техника, необходима за нуждите на конкретния клиент. Съобразяваме се с особеностите на мястото, като обръщаме особено внимание на производствените помещения, тъй като те особено са изложени на рискове от запалвания. Разполагаме със собствен транспорт и поемаме цялата грижа по изготвянето на необходимата документация за пожарната и аварийна безопасност при въвеждането на обекти в експлоатация.

Сервиз

Поддръжката на Вашата пожарна техника е също толкова важна, колкото и нейното правилно инсталиране и използване. Базисно за пожарната безопасност е наличието на подходящи пожарогасители в изправност. Независимо от другите инсталации за потушаване на пожари като маркучи, спринклери и други, качествените пожарогасители винаги трябва да са налице. Проверката на този тип съоръжения се извършва ежегодно, като отговорността в този случай е от животоспасяваща важност. Разполагаме със собствена сервизна база, обзаведена с модерно оборудване.

НОВИНИ

Проект BG16RFOP002-2.0893316-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

 

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Адрес:
6100 гр. Казанлък
бул. „Ген. Драгомиров” 8А

Телефон:
0431 / 6 33 44 | 0886 / 779 274
Факс:
0431 / 6 24 58

E-mail:
office@bg-fire.com
t_vrancheva@abv.bg