ПЕНООБРАЗУВАТЕЛИ

 

Синтетични пенообразуватели

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – DIMILEX F 3%

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – DIMILEX F-15 – AFFF 6%

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – DIMILEX F 6%

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ –DIMILEX F-15 – КЛАС А

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ – DIMILEX F-15 – AFFF 3%